• زردین بر
  • لیست قیمت اجاره دستگاه زردی نوزاد

قیمت اجاره دستگاه زردی نوزاد تهران

لیست قیمت اجاره دستگاه زردی نوزاد در تمام مناطق تهران

در تمامی خدمات اجاره دستگاه شرکت زردین بر یک عدد چشم بند رایگان وجود دارد.

اجاره دستگاه 24 ساعت : 65000 تومان

اجاره دستگاه 48 ساعت : 130000 تومان

ارسال دستگاه به همراه کارشناسان مجرب شرکت

مشاوره رایگان اجاره دستگاه زردی نوزاد در تمامی ساعات شبانه روز

تمامی دستگاه ها دارای مجوز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می باشد.

دستگاه های زردی نوزاد زردین بر سه بعدی و ثابت هستند.

هزینه حمل به عهده مشتری می باشد.