آستانه های درمان زردی نوزاد

آستانه‌های درمان در ۳۸ هفته بارداری یا بالاتر

آستانه‌های درمان زردی نوزادان موضوع مهمی است که در این مبحث قصد داریم آن را بررسی نماییم.
آستانه‌های درمان زردی نوزادان به ما کمک می کند تا بدانیم زردی نوزاد ما چه میزانی است و چگونه درمان شود تا اثر قطعی داشته باشد.
در ساعت های اولیه زندگی نوزادان یک سری آستانه‌های درمان زردی نوزادان برای دخالت در درمان تعریف شده است.
صرف نظر از علت زردی آستانه‌های درمان زردی نوزادان راهنمای مناسبی در درمان زردی نوزاد است.

آستانه‌های درمان زردی نوزادان راهنمای بالا رفتن بیلی‌روبین می‌باشد.
جدول زیر برای آستانه‌های درمان زردی نوزادان که ۳۸ هفته یا بالاتر بدنیا آمده‌اند صدق می‌کند.
آستانه‌های درمان زردی نوزادان برای نوزادانی که زیر 38 هفته متولد شده اند متفاوت است.
در تعیین آستانه‌های درمان زردی نوزادان مقادیر بیلی‌روبین کونژوگه را نباید از میزان کل بیلی‌روبین کم کرد.

آستانه‌های درمان زردی نوزادان با میزان بیلیروبین های مختلفجدول میزان بیلیروبین در طول زمان‌های مختلف
سن بر حسب ساعت میزان بیلیروبین (برحسب میکرومول بر لیتر) و آستانه‌های درمان زردی نوزادان
۰ > ۱۰۰ > ۱۰۰
۶ > ۱۰۰ > ۱۱۲ > ۱۲۵ > ۱۵۰
۱۲ > ۱۰۰ > ۱۲۵ > ۱۵۰ > ۲۰۰
۱۸ > ۱۰۰ > ۱۳۷ > ۱۷۵ > ۲۵۰
۲۴ > ۱۰۰ > ۱۵۰ > ۲۰۰ > ۳۰۰
۳۰ > ۱۱۲ > ۱۶۲ > ۲۱۲ > ۳۵۰
۳۶ > ۱۲۵ > ۱۷۵ > ۲۲۵ > ۴۰۰
۴۲ > ۱۳۷ > ۱۸۷ > ۲۳۷ > ۴۵۰
۴۸ > ۱۵۰ > ۲۰۰ > ۲۵۰ > ۴۵۰
۵۴ > ۱۶۲ > ۲۱۲ > ۲۶۲ > ۴۵۰
۶۰ > ۱۷۵ > ۲۲۵ > ۲۷۵ > ۴۵۰
۶۶ > ۱۸۷ > ۲۳۷ > ۲۸۷ > ۴۵۰
۷۲ > ۲۰۰ > ۲۵۰ > ۳۰۰ > ۴۵۰
۷۸ > ۲۶۲ > ۳۱۲ > ۴۵۰
۸۴ > ۲۷۵ > ۳۲۵ > ۴۵۰
۹۰ > ۲۸۷ > ۳۳۷ > ۴۵۰
بیش از ۹۶ > ۳۰۰ > ۳۵۰ > ۴۵۰
درمان تکرار اندازه‌گیری بیلیروبین در ۶ تا ۱۲ ساعت آماده‌سازی برای فوتوتراپی و تکرار اندازه‌گیری بیلیروبین در طی ۶ ساعت فوتوتراپی تعویض خون

آستانه‌های درمان زردی نوزادان و علت تشکیل زردی


بدن انسان به گونه ای عمل می کند که هر روز خون تازه تولید کرده و خون کهنه را از بین می برد. یکی از نتایج خون مرده بیلی روبین است. کبد باید بیلی روبین اضافی خون را تجزیه نماید. این مواد از طریق مدفوع دفع می شود. همچنین میزان هموگلوبین جنین بسیار بالا ست و بعد از تولد باید سریعا تجزیه و دفع شود. کبد نوزاد تازه به دنیا آمده به خصوص اگر نارس باشد و یا به هر دلیلی زودتر از موعد به دنیا آمده باشد ، آنقدر قوی نیست تا بتواند هموگلوبین زیاد خون را تجزیه و بیلی روبین را وارد مدفوع کند. در نتیجه بیلی روبین خون افزایش می یابد و در نهایت زیر پوست و مخاط نوزاد رسوب کرده و ایجاد رنگ زرد می کند.
جهت مشاوره در زمینه آستانه‌های درمان زردی نوزادان و تست زردی کافیست با ما در شرکت رسام در تماس باشید.