بستن بند ناف

بستن بند ناف در نوزادان و ارتباط آن با زردی نوزاد

بستن بند ناف یکی از نگرانی های است که والدین نوزادان تازه متولد شده دارند.
تحقیقات نشان می دهد بهترین زمان برای بستن بند ناف بین ثانیه ۳۰ تا ۱۲۰ پس از تولد است. تأخیر ۱۲۰ تا ۳۰ ثانیه برای بستن بند ناف نوزادانی که نیاز به احیای فوری ندارند بسیار مناسب است.
این کار به
• کاهش احتمال خونریزی پس از زایمان
• کاهش نیاز به تزریق خون
• افزایش ذخیره آهن نوزاد
کمک می نماید
این موضوع برای نوزادانی که در کشورهای در حال توسعه متولد شده اند بیشتر حائز اهمیت است.
ارتباط مستقیمی میان تاخیر در بستن بند ناف نوزادان و شیوع زردی در این نوزادان وجود دارد که نیاز به درمان با فتوتراپی را نیز افزایش می دهد. بنابراین پزشکان در هنگام تولد نوزاد روی موضوع بستن بند ناف دقت زیادی دارند تا از عوارض بعدی آن که یکی از آنها زردی نوزاد است پیشگیری شود.

بستن بند ناف و احیای نوزاد


در صورتی که علائم زیر در نوزاد مشاهده شد بهتر است هر چه سریعتر عملیات بستن بند ناف نوزاد قطع گردیده و احیای نوزاد آغاز شود:
• عدم تنفس در نوزاد
• بدحالی نوزاد
• نیاز به احیا در نوزاد
برای احیای نوزاد همواره باید اکسیژن و وسایل مورد نیاز و استریل احیا در دسترس باشد. در صورتی که نوزاد نیاز به اکسیژن درمانی دارد، برای پیشگیری از کاهش دمای بدن نوزاد، بهتر است اکسیژن با جریان/ فشار کم حدود ۵ L/min استفاده شود. در اکسیژن درمانی اگر جریان مستقیم اکسیژن گرم و مرطوب نباشد به خصوص زمانی که جریان بالا باشد به طور مثال برابر با یا بیشتر از ۱۰ L/min تجویز گردد می تواند از راه مکانیسم همرفت، سبب ایجاد هیپوترمی در نوزاد میشود. در حین اکسیژن درمانی و احیا، بهتر است دمای بدن نوزاد به طور مکرر کنترل شود. در مورد روش احیای نوزاد به برنامه کشوری احیای نوزاد مراجعه شود.

کلمه کلیدی بستن بند ناف توضیحات متا بستن بند ناف در زمان صحیح آن می تواند از زردی نوزاد و نیاز به فتوتراپی پیشگیری نماید برای درمان زردی نوزاد کافیست از دستگاه فتوتراپی مناسب استفاده نمایید